Een WILD netwerk

PraktischWILD is een netwerkorganisatie opgestart door Silke Van Cleuvenbergen.

Bij ieder traject sluiten er verschillende wilde denkers, durvers, doeners & voelers aan. Zo blijft het een verhaal van velen.Silke zwerft al tien jaar doorheen de creatieve sector.


Ze huppelt graag op de snijlijnen van verschillende domeinen  (kunst & cultuur, kind & jong, kunstenaars- & ondernemerschap, participatie & educatie,...) & gelooft sterk in de ontsluitende kracht van kunst, filosofie & creativiteit


Ze is een samenwerker: inspraak, eigenaarschap & co-creatie zijn voor haar mooie woorden maar bovenal mooie waarden.


Ze kan goed luisteren, begrijpen & capteren. Is veerkrachtig & schuwt geen teleurstelling of falen. Het maakt van haar een enthousiast proces- en resultatenmaker.


Ze is een snelle associatieve denker & zeer behendig in het ordenen van chaos. Haar leer- en nieuwsgierigheid zorgt voor een grote honger naar nieuwe inhouden & prikkels. 

 

Ze is een voeler. Maar ook een denker, durver & doener.

Ze is altijd wie ze is. Zij is praktisch wild.

SILKE

VAN

CLEUVENBERGEN

VOELER

DENKER

DURVER

DOENER


NEEM CONTACT OP